Blog

Wat betekent 2018 voor jou en jouw personeel?

2018: een nieuw jaar, nieuwe kansen en ook nieuwe regelingen voor werkgever en werknemer. Er zijn regelingen waar iedereen gebruik van maakt, maar ook situatie-gebonden regelingen. In deze blogpost zetten we een aantal HR wijzigingen uiteen. Hierbij gaan we in op de gevolgen voor werkgever en werknemer en hoe beide partijen gemakkelijk op de hoogte blijven van wijzigingen.

AOW-leeftijd

In 2018 wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar. Deze aanpassing komt waarschijnlijk niet als een verassing. Zodra er ontwikkelingen zijn omtrent de AOW-leeftijd, wordt dat in de kranten vermeld. Met de nieuwe AOW-leeftijd wordt het gat naar de pensioenleeftijd niet kleiner, aangezien deze leeftijd in 2018 wordt verhoogd naar 68 jaar. Deze wijziging zal er voor de meeste werknemers waarschijnlijk voor zorgen dat zij langer blijven doorwerken om het gat in inkomen op te vangen.

No-risk premie

Om het aannemen van oudere werknemers te bevorderen wordt er een no-risk premie geïntroduceerd. Hierdoor worden werkgevers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Zo zal het voor werknemers gemakkelijker worden of blijven om te kunnen werken tot de AOW-leeftijd en blijft het voor de werkgever ook aantrekkelijk.

Inkomen, verlof en toeslagen

Ook zijn er veranderingen op het gebied van inkomen, verlof en toeslagen. Zowel het minimumloon en het minimumjeugdloon worden verhoogd. Daarnaast zijn er uitbreidingen in het meerlingenverlof, partner-bevallingsverlof en adoptieverlof. Ook komt er kinderopvangtoeslag als het kind naar een peuterspeelzaal gaat (voorheen alleen voor de kinderopvang).

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van HR wijzigingen die vanaf of in de loop van 2018 worden bekrachtigd. Daarbij geven beide partijen aan dat zij vaak het overzicht verliezen van alle aanpassingen en nieuwe regelingen. Met het online Personeelshandboek van Excellent HR behoud je het overzicht. De wijzigingen worden online bijgehouden en zijn altijd inzichtelijk. Via updates blijf je real-time op de hoogte. Daarnaast kan je een eigen personeelshandboek vormgeven waarin je algemene regelingen kan weglaten en bedrijfsregelingen kan toevoegen. Medewerkers krijgen een eigen inlog waarmee ze het boek altijd en overal kunnen raadplegen.

 

HR wijzigingen die in de loop van 2018 (en ten dele in 2019) op je afkomen:

 • Voor overwerk moet tenminste het wettelijk minimum uurloon worden betaald
 • De AOW leeftijd gaat naar 66 jaar
 • De pensioenleeftijd gaat naar 68 jaar
 • Het maximum bedrag voor transitievergoeding wordt verhoogd; de bepalingen worden gewijzigd
 • Het meerlingenverlof wordt uitgebreid
 • Het partner-bevallingsverlof wordt uitgebreid
 • Het adoptieverlof wordt verruimd
 • De privacywetgeving wijzigt; dit heeft consequenties voor de personeelsdossiers
 • Het basiscontract met de arbodienst moet voldoen aan de nieuwe vereisten
 • Het ontslagrecht wordt versoepeld
 • De ketenbepaling voor opeenvolgende arbeidsovereenkomsten wordt verruimd van 2 naar 3 jaar
 • De proeftijd wordt aangepast
 • De loondoorbetalingsperiode bij arbeidsongeschiktheid wordt aangepast
 • De mogelijkheden voor payrolling worden aangepast
 • Het pensioenstelsel wordt hervormd
 • Voor ZZP’ers gaan andere normen gelden: de wet DBA gaat van tafel
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt verplicht

Laat je niet meer verrassen en wees op de hoogte van de nieuwste HR wijzigingen. Met de gratis proefversie van het Personeelshandboek ervaar je de voordelen van een online naslagwerk dat je naar eigen hand kan zetten.

Kristian van Dijk

Product Owner ExcellentHR

Reageer