Blog

Wijzigingen in het Personeelshandboek (februari 2020)

Hieronder staat een samenvatting van de relevante wijzigingen die zijn gemaakt in de afgelopen maand. Ze staan ook vermeld in hoofdstuk 6-10. Uitgebreide informatie vind je in de regeling zelf. De laatste wijzigingen binnen een bestaande tekst zijn steeds paars gekleurd.

PHB = Personeelshandboek | MHB = Managementboek

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De meest recente rapportages en prognoses zijn weer geplaatst.

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten
Nadere uitleg van de termijn van vier dagen bij oproep ingeval van een nuluren- of min-max contract.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Vernieuwd is de toegang tot de jaarlijkse nota arbeidsvoorwaardenbeleid van AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

MHB 50-10-25 Fietsregeling
De tekst bij “fiets van de zaak” is aangepast op grond van de laatste Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst. De bijtelling voor privégebruik bedraagt 7% van de consumentenwaarde van de fiets. Er bestaat geen vrijstelling voor louter zakelijk gebruik, zoals bij leaseauto’s wel het geval is.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De laatst bekende CBS cijfers landelijk ziekteverzuim (algemeen) toegevoegd.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De laatst bekende CBS cijfers landelijk ziekteverzuim (gespecificeerd naar bedrijfsomvang) zijn toegevoegd.

PHB 70-10-22 Werkgeversverklaring (NIEUW)
Zowel voor het PHB als MHB zijn teksten ingevoerd hoe om te gaan met het aanvragen en verstrekken van een werkgeversverklaring. Deze verklaring wordt veelal gevraagd voor het verkrijgen ven een hypotheek.

MHB 70-10-22 Werkgeversverklaring (NIEUW)
Zowel voor het MHB als PHB zijn teksten ingevoerd hoe om te gaan met het aanvragen en verstrekken van een werkgeversverklaring. Deze verklaring wordt veelal gevraagd voor het verkrijgen ven een hypotheek.

Recente wijzigingen
Beheerders van een bedrijfsabonnement treffen de aanpassingen voor de lopende maand aan onder het tabblad “wijzigingen”. Verder is steeds onderaan de pagina te zien op welke datum een regeling (of een onderdeel daarvan) voor het laatst is aangepast.

Heb je zelf aanvullingen op het Personeelshandboek?
We zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen. We nodigen je uit om mee te verbeteren! Laat ons weten wat je zou willen inbrengen.

Kristian van Dijk

Product Owner ExcellentHR

Reageer